Informacje z dnia 30 9 2016 30 wrz 2016

Netflix Polska | 1 tytuł dodany, 1 tytuł otrzymał polską wersję dźwiękową, do 1 pozycji dodano polskie napisy, dodano 14 nowych odcinków, dodano 13 nowych odcinków z polską wersją audio i napisów, do 18 odcinków została dodana polska wersja dźwiękowa, do 15 odcinków zostały dodane polskie napisy #upflixCoNowego